Hasselblad

Ved innsending av Hasselblad-systemer er det viktig at vi får en god og detaljert feilbeskrivelse, gjerne med eksempler, slik at verkstedene vi sender dette til kan rette de feilene du som kunde opplever.

Analogt Hasselblad-utstyr
Reparasjoner på analogt Hasselblad-utstyr sendes til Sverige. Systemene blir reparert hos fagkyndige teknikere som har lang erfaring, slik har vedlikehold og drift for brukerne er i høysetet.

Digitalt Hasselblad-utstyr
Vi har gode avtaler og god kommunikasjon med Hasselblad. Arbeid på digitale bakstykker sendes til Hasselblad i Danmark, mens reparasjoner på objektiver og hus blir sendt til Hasselblad i Gøteborg.

Kostnad ved sending til Hasselblad er ca. 450,- + mva, i tillegg kommer returfrakt fra oss til kunde.
Ingen faste priser – de varierer ettersom hva som utbedres og faktureres videre.

Alle reparasjoner leveres med 6 måneders garanti.