Rens av profesjonelt blitsutstyr

Verkstedet anbefaler en regelmessig kontroll av blitsutstyr. Særlig enheter med innebygget vifte samler mye støv i løpet av året, dette øker muligheten for varmegang og feilfunksjoner.

Utstyr som benyttes på lokasjon brukes ofte hardt, og det kan oppstå skader som ikke alltid er synlig for fotografen. Disse skadene ønsker vi å avdekke slik at produktene skal være feilfrie og vare lenger.

Denne sjekken vil inneholde funksjonstest og rensing for støv. Dersom vi avdekker feil på utstyret, gir vi deg overslag på hva en reparasjon vil koste. Etter kontroll vil vi datomerke produktet som er sjekket.