Tilstandsrapport

En tilstandsrapport tar sikte på å trygge både den som selger og den som kjøper brukt fotoutstyr.

Vi som verksted gir i tilstandsrapporten en ærlig uttalelse om produktets tilstand i en 2-3 sider lang rapport. Denne rapporten vil inneholde punkter vi har erfart er viktige å ha kjennskap til for sikker drift i mange år fremover.

Vi tilbyr tilstandsrapport på Canon D-slr, Canon Objektiver, Nikon D-slr og Nikon-Objektiver.

Pris er 450,- eks. mva per produkt

Tilstandsrapporten vil kunne kombineres med andre serviceoppdrag vi utfører, slik at når du først har produktet inne hos oss til rens o.l. kan du be om dette dersom du vurderer å selge produktet. Det er også mulig å levere inn for kun en tilstandsrapport dersom du vurderer å kjøpe et produkt.